Nabycie i wytworzenie wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w ramach udziału w targach NY WOMEN’S COTERIE w USA w lutym 2018Zapytanie ofertowe nr 6/01/2018
z dnia 05.01.2018, opublikowano: 2018-01-05

ZAPYTANIE OFERTOWE

I Oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy
II Oferta złożona po terminie lub nie złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 Formularz Ofertowy oraz nie zawierająca wymaganego oświadczenia nie będzie podlegała rozpatrzeniu
III Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego
IV W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
V Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VI Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny mogą być podane w PLN lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia protokołu z postępowania ofertowego.
VII Ważność oferty min do dnia 28 lutego 2018 r.